Spannmålstorkning

Flera tusen ton spannmålstorkning med hjälp av el för KLF

KLF - Kristianstadortens Lagerhusförening

Genom övergång från spannmålstorkning med oljedrift till torkning med elpannor reducerades energikostnaden första säsongen med 400 Tkr.

Med elpannor får man ett minimalt årligt underhåll och jämn torktemperatur vilket bidrar till kostnadsreduceringen. Valet föll på elpannor då oljedrift är för dyrt och torkning med biobränsle medför en extra personal för drift och underhåll under torkperioden, 4-6 veckor varje sommar. Det lokala fjärrvärmeverket klarar inte förse processen med tillräcklig energimängd samt hålla önskad medietemperatur, ca. 100°C. KLF:s styrelse beslöt därför att investera i transformatorstation för att kunna köpa högspänning, 12000 volt, till låg kostnad som sedan transformeras ned till 690V driftspänning.

pannorKLF

Pannserien med 6 st EP 750 /690 V.

Tommt nilsson

“När vi summerar torkningssäsongen 2013 kan vi konstatera att valet att byta ut oljepannan mot tork-ning med elpanne-drift sparat oss både tid i minskat underhållsarbete men även kraftigt reducerat energi-kostnaden”.
Tommy Nilsson/platschef KLF Rödaled