BACK-UP TILL VÄRMEPUMP

Royal FloraHolland

På FloraHollands område finns ett kraftverk som förser företag med både värme och kyla. Detta kraftverk använder olika innovativa teknologier, inklusive värmepumpar, kombinerad värme och kraft (CHP), torrkylare och elpannor. Denna unika kombination gör det möjligt för anläggningen att dra full nytta av fluktuationer i energipriser.
Elpannorna från Värmebaronen står vid sidan av som backup och snabb värmekälla, vilket optimerar energiförbrukningen under perioder med låga elkostnader. All denna alstrade värme hittar en destination utanför byggnaden, lagrad i en betydande buffert. Valet av två EP 450 TL kW elpannor från Värmebaronen garanterar redundans, en väsentlig del av detta progressiva projekt. När kraftvärmen är i drift kan överskottselen även användas för att generera tillskottsvärme via elpannorna.

Flora-holland

Detta integrerade system visar inte bara på hållbarhet, utan betonar också Royal FloraHollands smarta tillvägagångssätt för att navigera i fluktuationer i energipriser. Det är ett bevis på deras engagemang för innovativa, praktiska och ekonomiskt förnuftiga lösningar som har en positiv inverkan samtidigt som de säkerställer operativ excellens.

flora-holland