Uppvärmning

VLT - Världens största teleskop i Atacama öknen, Chile.

På berget Cerro Paranal, höjd 2 600 m över havet beläget i Atacamaöknen, har forskarna optimala förhållanden för astronomiska observationer. Därför placerades i ett europeiskt samarbete fyra sammankopplade teleskop här. Tillsammans fungerar de som ett enda gigantiskt teleskop med en upplösning som motsvarar att man från Stockholm skulle kunna urskilja en mygga i Lappland.

På en plats som Paranal ställs stora krav på tillförlitlighet för att få delta i projektet samt en värmelösning som inte bygger på förbränningsprincipen eftersom sikten i så fall skulle försämras. ESO som driver anläggningen valde därför Värmebaronens EP 98 NG, en 98kW:s elpanna, för uppvärmning av byggnaderna. 

vlt-chile

I mars 1999 invigdes världens största teleskop, VLT, i Chile.

vlt inne

Källa:Roland Bacon/ESO