ELKASSETTER EK 13, EK 15 E & K-060

En elkassett är en praktisk och billig lösning när värmepumpen inte räcker till.

Elkassetten är i princip en elpatron monterad i en vattenbehållare, eller en elpanna utan varmvattenberedare. Elkassetten är enkel att ansluta till värmepumpen via expansionsledning och dockningsuttag eller avtappningskran. För att säkerställa vattencirkulationen ska en cirkulationspump installeras.

K-060

K-060 är en isolerad behållare för elpatroner. Samtliga elpatroner med R50 anslutning och max instickslängd 420 mm kan monteras i behållaren vilket innebär från 1,5 kW till 9 kW. Behållaren finns även i rostfritt utförande, K-060 R.

EK 13

Elkassett 13 kW uppdelad på 3 steg, styrs med två mekaniska termostater och huvudbrytare. Används som komplement till befintlig värmepump/panna eller varmvattenberedare.

EK 15 E

Elkassett 15 kW uppdelad på 7 steg, styrs med elektronisk termostat. Kan styras av värmepump eller av annan extern signal 0-10 V. EK 15 E har belastningsvakt i 7 steg som skyddar husets huvudsäkringar.

Elpannor 26 kW – 10 MW

För större effektbehov än 15 kW finns ett brett sortiment av elpannor.
Läs mer >>

Elpatron VB 9003 F monterad i K-060.

REK PRIS INKL. MOMS

K-060 • 2 450:-
K-060 R • 5 969:-
EK 13 • 11 944:-
EK 15E • 15 581:-

 

RSK NUMMER

K-060 | RSK 621 09 34
K-060 R | RSK 621 09 35
EK 13 | RSK 621 10 08
EK 15 | RSK 621 10 11