• Frågor och svar

    Skogsglänta

Ekodesign och energimärkning

Från den 26 september 2015 gäller ekodesign- och energimärkningskrav på gas-, olje- och elpannor samt värmepumpar för vattenburna centralvärmsystem.

Ekodesigndirektivet ska förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln. Energimärkningskraven innefattar ljudnivå och effekt vilket ska anges på energimärkningsetiketten som sätts på alla produkter som omfattas av kraven. 

Klasserna täcker från A+++ vilket är den effektivaste klassen, till G som har minst effektivitet.

Ekodesignkraven tillsammans med energimärkningskraven förväntas spara 528 TWh primärenergi årligen inom EU från år 2020. Det motsvarar ca 110 miljoner ton koldioxid och en årlig minskning av utsläpp av kväveoxider med ca 270 kiloton SOx-ekvivalenter.

Energimärkningen gör det också enklare för dig som konsument att se produktens effektivitet när du jämför produkter.

Läs mer på Energimyndigheten.se

Se mer

Kontakta oss

Hör av dig till en av våra värmerådgivare om du inte hittar dina svar eller har frågor om vårt sortiment.

Ulf
Värmerådgivare | Säljare

+46 44-22 63 20

Nicholai
Värmerådgivare | Säljare

+46 44-22 63 20