• Frågor och svar

    Skogsglänta

Kontakt vid garantiärenden

Har du problem och det gäller din garanti?

Kontakta omgående installatören som installerat din anläggning. Ju längre du väntar desto större risk finns det för att följdfel uppstår.

Om du inte vet vem som installerade din anläggning kontaktar du våra värmerådgivare på 044-22 63 20. Vi kan hjälpa dig att få kontakt med en auktoriserad installatör.

Kontakta oss

Hör av dig till en av våra värmerådgivare om du inte hittar dina svar eller har frågor om vårt sortiment.

Ulf
Värmerådgivare | Säljare

+46 44-22 63 20

Nicholai
Värmerådgivare | Säljare

+46 44-22 63 20