ELPANNOR INDUSTRI & FASTIGHET

EP med vaxlare
Sammankopplade Elpannor
elpanna med växlare

Värmebaronen har marknadens bredaste sortiment av elvärme. Allt från en elpatron på 1,5 kW upp till den största elpannan på 1500 kW. Sammankopplingsbara upp till i princip oändlighet. Spänningsalternativ 230-690 V. Temperaturer upp till 150°C.

EP Fördelar:

SÄKERHETSUTRUSTNING

Pannorna kan levereras med fabriksmonterad certifierad säkerhetsutrustning för installation utan katastrofskydd, ångsamlingskärl, nivågivare m.m. Tillbehör.

ALLPOLIG BRYTARE

Den allpoliga huvudbrytaren bryter all inkommande ström om något fel upptäcks av pannans styrning. Viktigt för att upprätthålla hög säkerhet.

FLÄNSAR ELLER GÄNGOR

Alla röranslutningar är gängade eller flänsade. Det ger billigare ventiler och färre rörsvetsar. Pannan kan lättare kopplas bort. Grova anslutningar ger mindre cirk.pumpar.

NIVÅVAKT

Inbyggd nivåvakt larmar omedelbart om pannan inte är helt vattenfylld. Risken för torrkokning som kan ge skador på pannan och andra följdfel eliminieras därmed.

DIGITAL PANEL

Enkel övervakning av pannan. På pannornas paneler hittar man enkelt all information man söker och även alla inställningsmöjligheter.

JORDFELSÖVERVAKARE

En jordfelsmätare övervakar patronerna så man får en tidig indikation om något fel föreligger. På det viset undviks dyra akutbyten och eventuella följdfel.

DELBAR FLÄNS

Delbar kabelfläns och öppningsbar panel och lucka ger tillsammans med ett stort avstånd till kraftanslutningen en förenklad installation.

SMART STYRNING

Styrning med många funktioner, bl a möjlighet att få ut information från pannan som temperaturtryck, larm etc.

HÖGTEMPERATUR MÖJLIG

Standardtemperatur 95°C, möjlig maxtemperatur 150°C. Elektriska högtemperaturpannor används ofta för att snabba på t ex härdningstider i limningsprocesser, lackeringsboxar, fjärrvärme m.m.
Elpannorna kan levereras med komplett monterad certifierad säkerhetsutrustning.

ELPANNOR MED VARIABEL SPÄNNING 230V – 690V

Högre spänning ger lägre installationskostnader för kablage, huvudbrytare, kontaktorer, avsäkring m.m. Används t ex i pappersbruk där 500V ofta används och marina applikationer, 440V.
Ett aktuellt exempel är de nya eldrivna färjorna mellan Helsingborg och Helsingör, 660V.

Godkända för montage utan ångsamlingskärl

Värmebaronen kan tack vare fabriksmonterad säkerhetsutrustning erbjuda elpannor godkända för montage utan ångsamlingskärl.
Alla elpannor i EP-serien tål nollflöde och kan installeras utan ångsamlingskärl, nivågivare, tvillingpumpar och flödesvakt. Pannorna kan levereras med fabriksmonterad säkerhetsutrustning och uppfyller kraven enl. EN 12828 samt AFS 2016:1, 2017:3 angående periodisk övervakning av pannanläggning, granskat av tredje part.

Säkerhetsutrustningen tillsammans med den enastående enkla installationen gör att kostnader för arbete och projektering minskas drastiskt. I de fall säkerhetsutrustningen är fabriksmonterad behövs heller ingen speciell besiktning av denna.
Den uppfyller kraven när den lämnar fabriken.

säkerhetsutrustning elpannor varmebaronen

Användningsområdet är ofta som tillskottsvärme till t ex en eller flera värmepumpar. Installationskostnaden för en elpanna är låg och jobbet går enkelt och snabbt. När det blir kallt ute och värmepumpen inte klarar att hålla uppe värmen är elpannans spetsvärme ovärderlig.

Elpatroner
Ekonomiska och säkra. Passar de flesta uppvärmningssystem. Även skräddarsydda lösningar för t ex industri.

Elkassetter
Effekt 13-15 kW. Enkla att ansluta till värmesystemet.

Elpannor, EP 26 E & EP 42 E
Effekt 26-42 kW. Som tillbehör finns utetemperaturkompensator UTK-E.

Elpannor, EP 31-1500 kW
Hyresfastighet, affärsverksamhet, hotell eller helt enkelt som komplement/tillskottsvärme till en värmepumpsanläggning.

Sammankopplingsbara

Flera EP elpannor kan kopplas samman i princip till oändlighet.

Kundanpassade
Vi bygger även pannor av olika material för olika temperaturer och spänningsalternativ 230-690 V.

 

EP med varmvattenväxlare

Fördelar med varmvattenväxlare

• Kostnadseffektivt. Elpanna i standardutförande används med extern växlare. På så vis undviker man dyra specialkomponenter med lång leveranstid.

• Valfritt systemtryck, upp till 40 bar

• Varmvattenväxlaren kan anpassas för att klara aggressiv media i systemet.

EP serien, elpannor för vattenburna värmesystem och industriprocesser

Effekt från 31-1500 kW. Sammankopplingsbara i princip till oändlighet.

Pannornas effekt är uppdelad i 7, 15 eller 30 steg vilka kopplas in stegvis vid temperaturunderskott.
Framledningstemperaturen är ställbar mellan 20-95°C, högtemperatur möjlig, upp till 150°C. Spänningsalternativ 230-690V. Pannorna levereras med termostat för konstanthållning av framledningstemperaturen. Utomhustemperaturkompensering för flytande framledningstemperatur finns som tillbehör. Smart temperaturstyrning anpassar effektinkopplingen för att öka livslängden på pannans kontaktorer.

Ur säkerhetssynpunkt klarar EP-serien flöden ner till noll, dvs pannorna behöver inte utrustas med flödesvakt eller tvillingpumpar. Pannorna kan effektbegränsas ner till ett effektsteg. En belastningsvakt finns inbyggd för att skydda huvudsäkringen. Pannorna har anslutning för extern blockering samt för styrning via ström/spänningssignal samt extern visning av inkopplad effekt och temperatur. Larm indikteras i frontpanelen. Pannorna har också anslutning för externt summalarm.

Vid användning tillsammans med t ex plattvärmeväxlare kan pannorna styras direkt via temperaturen i sekundärkretsen.

Vid större effektbehov kan flera pannor seriestyras, seriestyrning är tillbehör.

ELPANNOR för värmesystem och industriella processer. Elpanneserien består av trettiofyra olika pannor med effekt från 31 till 1500 kW.

Välj rätt antal effektsteg
Pannornas effekt är uppdelad i 7, 15 eller 30 steg. Temperaturstyrningen anpassar effektinkopplingen efter värmebehovet. När pannan används tillsammans med en värmepump är det en fördel med många steg då pannan kan gå in med en mindre effekt för att stötta. Vid en process kan det vara lämpligare med färre steg så pannan går in direkt med en större effekt. Pannornas reglerområde är 20- 95°C och de kan effektbegränsas ner till ett effektsteg. Finns även i högtemperaturutförande upp till 150°C. Spänningsalternativ 230-690V.

Med eller utan utetemperaturkompensering
Pannorna levereras med reglering för konstanthållning av panntemperaturen. Som tillval finns en utetemperaturkompensator för flytande framledningstemperatur.

Aluminium och koppar
För att underlätta vid installation är pannorna utrustade med klämmor som gör det möjligt att ansluta både aluminium och kopparkablar, ingen skarvning från aluminium behövs.

Driftsäkerhet
Pannorna är utrustade med nivåvakt och jordfelsmätning, som ger en tidig indikation om eventuella fel på elpatronerna, så att fel snabbt kan åtgärdas utan oplanerade driftstopp.

I serie eller parallellt
Pannorna kan sammankopplas i serie upp till 3 MW eller parallellt upp till i princip oändlighet. Som tillbehör finns smart seriestyrning som ser till att pannornas drifttid blir jämnt fördelad på alla pannor.

Rostfria elpatroner
Elpatronerna är som standard i rostfritt stål med mässingshuvud. Kan även fås i andra material och kvaliteter.

Extern styrning (t ex värmepump)
Pannorna har anslutning för extern blockering, effektstyrning, med spännings- eller strömsignal samt 0-10V ut för inkopplad effekt och temperatur. För värmepump med binär styrning av tillskottsvärme, finns anpassningsenheten EP VP att tillgå, standard i EP 31-EP 119.

Pumpmotionering
I läge pumpmotionering är värmen avstängd men cirkulationspumpen (1-fas) motioneras någon minut per dygn.