• Industri & fastighet

    Värmebaronen har marknadens bredaste sortiment av elvärme för industri & fastighet.

    Industri

Elpannor för alla användningsområden

Värmebaronen har marknadens bredaste sortiment av elvärme. Allt från en elpatron på 1,5 kW upp till den största elpannan på 1500 kW. Sammankopplingsbara upp till i princip oändlighet. Spänningsalternativ 230-690 V. Temperaturer upp till 150°C.

Pannornas effekt är uppdelad i 7, 15 eller 30 steg. Temperaturstyrningen anpassar effektinkopplingen efter värmebehovet. När pannan används tillsammans med en värmepump är det en fördel med många steg då pannan kan gå in med en mindre effekt för att stötta. Vid en process kan det vara lämpligare med färre steg så pannan går in direkt med en större effekt. Pannornas reglerområde är 20- 95°C och de kan effektbegränsas ner till ett effektsteg. 

Volt

Volt

Våra elpannor kan möta de flesta förekommande elsystem och kan anpassas för 230-690V matningsspänning. På så vis krävs ingen investering av extern transformator.

Temperatur

Temperatur

I standardutförande är reglerområdet 20-95°C men i anläggningar med högre krav på medietemperaturen, kan vi leverera elpannor med reglerområde upp till 150°C.

Tryck

Tryck

Normalt sett är 6 bars systemtryck (standardutförande) tillräckligt men med våra elpannor anpassade för uppvärmning via värmeväxlare, kan våra lösningar användas i anläggningar med systemtryck upp till 40 bar.

Effekt

Effekt

Med ett effektområde som spänner från 1,5kW – 1500kW, täcker vi alla typer av anläggningar från den enskilda villan till de större industri- och fastighetsanläggningarna.   

Fjärrvärme

Vi har lång erfarenhet av fjärrvärme-uppvärmning vilket lärt oss hantera högt ställda krav gällande varierande vattenkvalitet såväl som höga temperaturer och systemtryck. Med våra anpassade värmelösningar lever våra elpannor i en helt avskild systemkrets vilket borgar för lång och problemfri drift.     

Frekvensreglering

Allt oftare blir vi involverade i projekt som kräver snabb in- samt urstegning av elpannans effekt för att balansera kraftnätet. Med  vår SSR (Solid State Relay) elpanneserie sker effektstegning på bråkdelen av en sekund vilket är ett krav från systemägarna. Snabbreglerande elpannor används även i klimatkammare etc. där systemen kräver snabb respons.

Högtemperatur

HT-serien består av hetvattenelpannor som levereras med komplett monterad och certifierad säkerhetsutrustning. Industriprocesser med systemtemperaturkrav < 150°C är inte ovanligt och här kommer våra anpassade högtemperaturelpannor väl till pass.     

Färskvatten

Färskvattenanläggningar löper risk för påväxt av legionellabakterier ifall vätsketemperaturen är alltför låg. Med våra elpannor som utrustas med komplett dimensionerat värmeväxlarpaket kan temperaturen höjas tillräckligt för att avdöda legionellabakterier. Eftersom elpannan via plattvärmeväxlaren avskiljs vattentekniskt från resten av systemet, kan denna lösning även användas vid uppvärmning av korrosiva vätskor samt kopplas mot värmeanläggningar med krav på höga systemtryck.

Sammankoppling

Vid större effektbehov kan flera pannor sammankopplas, i serie upp till 3 MW och parallellt upp till 15 MW. Då skapas ett extremt driftsäkert värmepaket, som ger värme även under reparation och service.

Installation

EP serien är enkel att installera. Alla röranslutningar är gängade eller flänsade. Det ger billigare ventiler och färre rörsvetsar. Pannan är dessutom lättare att koppla bort. Grova anslutningar kräver också mindre cirkulationspumpar.

Nollflöde

Våra elpannor tål nollflöde. Vi kan som tillval leverera fabriksmonterad säkerhetsutrustning utan ångsamlingskärl, nivågivare, tvillingpumpar och flödesvakt. Eftersom utrustningen uppfyller gällande krav behövs ingen speciell besiktning av den. Den enkla installationen gör att kostnader för arbete och projektering minskas drastiskt.

Funktion

Inbyggd nivåvakt larmar omedelbart om pannan inte är helt vattenfylld vilket eliminerar risken att pannan skadas av torrkokning.

En jordfelsmätare ger en tydlig indikation om eventuella fel på elpatronerna, så att fel snabbt kan åtgärdas utan oplanerade driftstopp.

Styrningens många funktioner ger möjlighet att få ut information såsom temperatur, larm och instegad effekt. Pannan kan enkelt styras externt av värmepump, ModBus eller dataundercentral.

Säkerhetsbrytaren bryter all inkommande ström om något fel upptäcks av pannans styrning. Inbyggd nivåvakt larmar omedelbart om pannan inte är helt vattenfylld vilket eliminerar risken att pannan skadas av torrkokning.

EP serien

Titta närmare på vår EP-serie

Vi hjälper dig att hitta rätt energilösning

Kontakta Värmebaronens värmerådgivare när du har ett projekt som kräver smarta värmelösningar.

Manilla
Export | Säljare

+46 44-22 63 20

Huibert
Export | Säljare

+46 44-22 63 20

Ulf
Värmerådgivare | Säljare

+46 44-22 63 20

Nicholai
Värmerådgivare | Säljare

+46 44-22 63 20