VLT Elpannor Electric Boilers

EXPORT

Värmebaronen levererar produkter över hela världen. Den internationella efterfrågan på våra produkter har ökat kraftigt och i takt med det växer vår exportavdelning. Från att tidigare huvudsakligen levererat elpannor omfattar exporterar vi nu även pannor för ved- och pelletsvärme samt pelletsbrännare.
All försäljning i Europa, Asien, Kanada och USA sker via vår exportavdelning, agenter och distributörer.

OEM

Värmebaronen OEM tillverkar produkter, skräddarsydda enligt våra kunders önskemål. Det kan vara en serie elpannor ingående i kompletta systemleveranser eller en enstaka panna för en specifik industriprocess. Oavsett vilket så ställer vi upp med all den kunskap och erfarenhet vi besitter. Vi har en unik kompetens inom vätskeburen elvärme.

Klicka på bilderna för att förstora

KLF Kristianstadortens Lagerhusförening
Genom övergång från spannmålstorkning med oljedrift till torkning med elpannor
reducerades energikostnaden första säsongen med 400 Tkr.

Spannmålstork Värmebaronen Elpanna Elpannor

Världens största teleskop, VLT, i Chile.
ESO – som driver projektet – valde Värmebaronens EP NG elpannor
för teleskopets värmebehov.

Försvarsmakten
Celsius Korvetter typ Visby är utrustade med rostfria,
modifierade EP 42 L som bl a skall klara 6 G.

Skara Sommarland
Vågpool med 60 meters strandlinje och kapacitet för upp till 700 badande.
Eftersom klorerat poolvatten är ett aggressivt media används en plattvärmeväxlare i titan.

Frostskydd av dammluckor
Kraftstationen i Timsfors-Markaryd har elpannor för att frostskydda dammluckorna. Det totala effektbehovet uppgår till 77kW fördelat på 7 stycken elpannor av modellen Thermoflow NG.

De-icing av tåg
Vinterunderhåll av tåg. Med en elpanna hettas miljövänlig och biologiskt nedbrytbar propylen glykol upp via en plattvärmeväxlare i ett slutet system.

de-icing avisning elpanna

VI VÄRMER ALLA FORMER AV FLYTANDE MEDIER

Vi tillverkar också elpannor som vi mer eller mindre skräddarsyr enligt våra kunders önskemål. Det kan vara en serie elpannor ingående i kompletta systemleveranser eller en enstaka panna för en specifik industriprocess. Oavsett vilket så ställer vi upp med all den kunskap och erfarenhet vi besitter.

Vi kan i princip värma allt flytande media. Antingen med flöde direkt genom elpannan eller indirekt via en växlare där pannan kopplas till primärkretsen och mediat leds genom sekundärkretsen. Elpannan förses med värmeväxlare för att inte skadas av det medium den ska värma.

Vi har ett väl etablerat samarbete med tillverkare av värmeväxlare.
KONTAKTA VÄRMEBARONENS OEM-AVDELNING NÄR DU HAR ETT PROJEKT SOM KRÄVER VÄRME!