A+
Pelletsbrännare

Pelletsbrännare

Viking Bio 35

Viking Bio 35 bygger på samma teknik som vår populäraste pelletsbrännare - Viking Bio 20.

Viking Bio 35 är skapad för att att enkelt och effektivt kunna elda med pellets i större fastigheter.

Brännaren är testad av SP, Statens Tekniska Forskningsinstitut. Brännaren gav goda miljövärden - klass 4 och uppfyllde kraven på hög säkerhet.

Verkningsgrad 92%

Skiss Viking bio 35

Teknisk specifikation

Dokument