RSK: 6204100

Drivpaket 4

Laddenhet för 2 - 6 solfånare med 24 liters exp.kärl.