OM SOLVÄRME
SOLFÅNGARE K2 PLUS

K2 PLUS SOLFÅNGARE

En investering som ger värme i många år.

Så fort man börja känna solvärmen på våren till långt in på senhösten kan solfångarna effektivt värma varmvatten och hus. Även vintertid ger solfångarna energitillskott. Under sommarhalvåret kan solfångarna klara hela husets värme- och varmvattenbehov. Då bor man riktigt billigt och värnar om miljön.

Hög kvalitet sparar pengar

Solfångare är alltid lönsamt men det tar några år innan man får tillbaka sin investering. Det är därför viktigt att solfångarna är av absolut högsta kvalitet. Värmebaronens svensktillverkade solvärmeanläggningar har mycket lång livslängd och sparar därför rejält med pengar. Ett brett sortiment av tillbehör gör det möjligt att ansluta K2 solfångare till nästan alla typer av pannor och värmepumpar.

Många användningsområden

Man kan använda solvärmen på många olika sätt. Det vanligaste är att låta solfångarna sköta varmvattenproduktion under sommarhalvåret. Dessutom får man ett värmetillskott till den huvudsakliga värmekällan som t ex kan vara ved, pellets eller värmepump. Många använder solfångare för att värma sin swimmingpool på ett billigt och enkelt sätt.

Kombinera med ved- pellets eller värmepump

Solfångare klarar inte att värma huset på vintern men är ett suveränt komplement till andra värmekällor. På vintern, när det är som kallast, använder man pellets/ved/värmepump för att värma. Resten av året, april, maj, juni, juli, augusti och september, tar solfångarna över uppvärmning och varmvatten. På så vis utnyttjas varje energislag när det är som mest effektivt. Solfångare är utmärkt tillsammans med värmepump, uppvärmningen blir billigare och pumpen håller längre. Har man bergvärme kan solfångarna även värma upp borrhålet.

KOMBINERA ENERGISLAG:

kombinera ved pellets solfångare värmepump

Klicka på bilden för att förstora!

ROBUSTA OCH TÅLIGA

Solfångare på bil

K2 Plus – tåligare solfångare får du leta efter!
Här har vi parkerat en Volvo V70 Diesel 4WD med 1780 kg tjänstevikt ovanpå en K2 Plus solfångare. Solfångaren är hämtad direkt från tillverkningen utan modifikationer. Det härdade glaset buktar nedåt utan att ge vika för tyngden.

Solfångare Solvärme

Värme från solen är smart:


  • Energikällan tar aldrig slut


  • Ingen miljöpåverkan


  • Kostar ingenting när installationen är betald


  • Halverad eldningssäsong för ved/pelletseldare


  • Förlänger livslängden på värmepumpar och pelletsbrännare


  • Kan återladda värmepumpars borrhål


  • Kräver inget arbete, minimal skötsel


  • Beprövad teknik som håller länge


  • Går att montera på alla taktyper


  • Kan enkelt anslutas till befintlig ackumulator


Snabba fakta om solfångare och monteringsalternativ:

ALLMÄNT

Solfångarna kan producera tappvarmvatten och ge värme till huset. Normalt kan rätt dimensionerade solfångare sköta hela varmvattenbehovet från april till september. Under resten av året ger de energitillskott till husets primära uppvärmningssystem. Upp till 75% av hela varmvattenförbrukningen under ett år kan produceras av solfångarna.

DIMENSIONERING

Det är viktigt att solfångare dimensioneras efter energi-behovet. Det är alltid energibehovet på sommaren som styr hur stor anläggningen ska vara. Det brukar vara lagom med en K2 Plus-panel per person, men det kan variera mellan olika hushåll. Värmebaronen har under många år utbildat installatörer som kan hjälpa dig att dimensionera.

Infällda solfångare

Infällt montage

null

Teglet plockas bort och ersätts med solfångare. Plåtar monteras runt panelerna för att täta mot taket. Med infällt montage får man en estetiskt tilltalande installation.

Utanpåliggande solfångare

Utanpåliggande

null

En enkel installation där solfångarna monteras utanpå befintligt takmaterial som t ex takpannor, plåttak eller papptak.

Stativ solfångare

Tak/Väggställning

null

Obegränsat utbyggbar ställning för platta tak eller väggmontage.

Fristående solfångare

Fristående

null

Fristående montage används om hustakets läge är olämpligt. Solfångarna placeras då på stativ.

ACKUMULATOR

En välisolerad skiktningstank med en volym på 50-200 liter vatten per kvadratmeter solfångarpanel är optimalt. Även varmvattenberedning sker i tanken. Ackumulatortanken ska vara utrustad med en solslinga, alternativt värmeväxlare som t ex Solomax VX.

FÄRDIGA PAKET FÖR ALLA TAK

Valet görs utifrån tillgång på fria takytor och vilket utseende som passar bäst till huset. Antalet solpaneler varierar efter varje hushålls individuella behov av varmvatten och värme.Placera solfångarna helst direkt vid taknocken. Värmebaronen har färdiga paket passande alla taktyper med allt som behövs – sparar tid och pengar.

SOLFÅNGARE | TILLBEHÖR


Drivpaket Solslinga

null

TILL ACKUMULATORTANK MED INBYGGD SOLSLINGA
Drivpaketet startar när det finns värme att hämta i solfångarna. Den överför värmen från solfångarna till ackumulatortanken där värme sedan kan skickas vidare till villans värmesystem vid behov. I tanken bereds även varmvattnet. Drivpaket är det självklara valet till ackumulatortankar med inbyggd solslinga. Drivpaketet har inbyggd solfångarstyrning.

solomax

Solomax VX Drivpaket

null

TILL ALLA ACKUMULATORER
Solomax fungerar som Drivpaket Solslinga med den skillnaden att den passar till ackumulatorer som inte har en inbyggd solslinga. Det innebär att man kan koppla den till vilken ackumulator som helst, ny eller befintlig. Solomax VX måste kompletteras med Värmebaronens Solstyrning.

solstyrning drivpaket

Solstyrning

null

STYRNING FÖR SOLFÅNGARE
Solstyrningen startar cirkulationspumparna när temperaturskillnaden överstiger inställd temperatur. När pumparna är i drift lyser en indikeringslampa. Pumparna stannar när temperaturskillnaden är lägre än inställd temperatur och indikeringslampan släcks. Med programväljaren väljes flera driftsalternativ.