SOLFÅNGARE
VÄRMEBARONEN K2 PLUS

K2 PLUS SOLFÅNGARE

Effektiv och robust solfångare som passar villor och fastigheter. Vi bygger den i egen fabrik i Sverige med fullständig kontroll över varje steg i tillverkningen.

K2 Plus är en plan solfångare. Den har prestanda som gör den till en av marknadens mest effektiva. Modellen har en robust konstruktion som gör den tålig och alla material i solfångaren har speciellt valts ut för att den ska få längsta möjliga livslängd.
K2 Plus är testad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med mycket goda resultat vilket gör solfångaren bidragsberättigad när sådana är aktuella.
Den är också helt svensktillverkad vilket ger kontroll över hela tillverkningen och garanterar högsta kvalitet.

Vi utbildar installatörer

Värmebaronen har kursverksamhet för installatörer över hela landet. En välutbildad installatör ser till att din solinstallation blir enkel, smidig och rätt dimensionerad.

Färdiga lösningar för alla tak

Värmebaronen har färdiga lösningar för alla taktyper med allt du behöver för din solfångarinstallation. Det gör det enkelt att beställa. Allt levereras vid ett och samma tillfälle.

Kombinera med ved och pellets

På sommarhalvåret tar solfångarna över  uppvärmning och producerar varmvatten. Vedeldaren slipper bränslehanteringen i ett halvår – april till oktober – likaså pelletseldaren som kan stänga av sin pelletsbrännare under den perioden.

Kombinera med värmepump

Värmepumpar fungerar bra och har god verkningsgrad när temperaturen ute inte är alltför låg, vid kraftig kyla ger
värmepumpen inte längre bästa ekonomi. Solfångarna kan hjälpa till genom att värma värmepumpens energilager. Även vinterdagar kan de alstra extra värme som hjälper värmepumpen att arbeta optimalt.
Under sommarhalvåret tar solfångarna över helt, energilagret laddas och värmepumpen får vila. På så vis kan solfångarna också förlänga livslängden på pumpens kompressor.

Miljövänligt

Kan man verkligen minska boendekostnaden, värna om miljön och öka komforten på en och samma gång? Med solfångare är det möjligt. Att installera solfångare är en av de bästa ekonomiska åtgärder man kan genomföra för att sänka sina värmekostnader och minska energiförbrukningen.
Solfångarens största styrka är att det inte sker några som helst utsläpp under värmeproduktionen. Dessutom innehåller tekniken få rörliga delar. Solfångare är därför ljudlösa och kräver minimalt med underhåll.
Tekniken är flexibel. Solfångare kan ge energi till villor, flerbostadshus, utomhusbassänger, skolor, industrier, idrottsanläggningar och campingplatser. Överallt där man använder solfångare gynnar man miljön.

Klicka på bilden för att förstora!

VILA HALVA ÅRET!

Solfångare Ved Pellets

Speciellt för vedeldaren är det skönt att slippa planera eldningstillfällen för varmvatten till duschar, bad och disk. Du slipper att tänka på din uppvärmning i hela sex månader.

ROBUSTA OCH TÅLIGA

Solfångare på bil

K2 Plus – tåligare solfångare får du leta efter!
Här har vi parkerat en Volvo V70 Diesel 4WD med 1780 kg tjänstevikt ovanpå en K2 Plus solfångare. Solfångaren är hämtad direkt från tillverkningen utan modifikationer. Det härdade glaset buktar nedåt utan att ge vika för tyngden.

REK PRIS INKL. MOMS

K2 Plus • 10 475:-

Utbyte/panel kWh/år: 1137*
* Årsutbyte vid 50°C enl Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

K2 PLUS | RSK 620 24 10