Vedpanna Vedolux 30

Klicka på bilden för att förstora!

VEDPANNA Vedolux 30

Flest och bäst funktioner till lågt pris!

Lättskött vedpanna för halvmetersved

Pannan är konstruerad för att göra vedeldningen så enkel och okomplicerad som möjligt. Pannan är mycket enkel att hålla ren och sotfri. På så vis bevarar man den höga verkningsgraden — och slipper mycket arbete på
vedbacken.

Låga krav på storstenen

Vedolux 30 arbetar med omvänd förbränning med hjälp av en sugande fläkt. Tack vare fläkten har Vedolux 30 ett av de lägsta skorstenskraven av alla vedpannor på marknaden. Så har du en skorsten med dåligt drag så är Vedolux 30 rätt val! Fläkten startas med en enkel knapptryckning när du börjar elda, den stannar sedan automatiskt när elden slocknat.

Bekväm och ekonomisk värme med ackumulatortank.

Vedolux 30 ska eldas mot ackumulatortank. Pannan förses med en eller flera ackumulatorer kompletterade med laddningsautomatik och varmvattenberedare.
Du slipper lägga in ved i pannan så ofta och eldar dessutom miljövänligt. Installatören hjälper dig att beräkna rätt storlek på ackumulatortankarna.

En sotig vedpanna har dålig verkningsgrad så det lönar sig att hålla den sotfri. Ekonomisotning går på någon minut så det kan du göra så ofta du vill.

Vedpanna Vedolux 30

Klicka på bilden för att förstora!

Bekväm vedeldning

Vedolux 30 är en vedpanna med sugande fläkt, främst avsedd för vedeldning, men går utmärkt att använda även med pellets. Eldstaden är konstruerad för omvänd förbränning med keramiskt roster. Eldstadsdjupet är 550 mm och sväljer med lätthet halvmetersved. Rätt utnyttjad ger pannan en bra verkningsgrad med små utsläpp av miljöskadliga ämnen. Vedolux 30 är miljögodkänd.

Lätt att sota = mindre vedåtgång

Alla rökgaskanaler sotas från en och samma lucka på pannans front. Det är därför mycket enkelt att ekonomisota vedpannan. Eftersom rökgaskanalerna är runda så missar du inte några svåråtkomliga hörn.

Bekväm och ekonomisk värme med ackumulatortank

Vedolux 30 ska eldas mot ackumulatortank. Pannan förses lämpligen med en eller flera ackumulatorer kompletterade med laddningsautomatik och varmvattenberedare. Ackumulatorerna håller värmen länge och vedeldningen blir därigenom enkel och bekväm (du slipper att lägga in ved i pannan så ofta).
Volymen på ackumulatorerna ska dimensioneras mot husets värmebehov. Installatören hjälper dig att beräkna vad ditt hus kräver.

I leverans av pannan ingår gasoltändare, rökrör, sotningsredskap med konsol, rökgastermometer och temp- och tryckmätare.
Tillbehör är: Benstativ med asklåda, ack-styrning, uppåtgående rökrör och pelletsluckesats (lucka, draglucka, panntemp.givare mm) för Viking Bio pelletsbrännare.

LÄTTSKÖTT, SNABBT OCH BEKVÄMT!

Lättskött vedpanna

Klicka på bilden för att förstora.

Verkningsgrad 86%

• Det är viktigt att vedpannan är enkel att ekonomisota, då blir jobbet gjort och pannan bibehåller sin verkningsgrad.
• Sotar man med viska så blir pannan riktigt ren, går ej att jämföra med spaksotning.

ENKEL ATT TÄNDA OCH SKÖTA

REK PRIS INKL. MOMS

VEDOLUX 30 • 45 513:-

Vedolux 30 | RSK 622 19 57