Vedpanna Vedolux 37

Klicka på bilden för att förstora!

VEDPANNA Vedolux 37

Vedolux 37 är en beprövad vedpanna med fläkt som svenska villaägare gillar.
En av Sveriges mest sålda vedpannor!

Låga krav på skorstenen

Vedolux 37 har sugande fläkt. Det gör att skorstenskraven inte är så höga. Bra om du har en låg skorsten. Fläkten stannar automatiskt när elden brunnit ut.

Gedigen och lättsotad vedpanna

Vedolux 37 är, liksom alla andra vedpannor från Värmebaronen, konstruerad för att göra skötseln så enkel och och okomplicerad som möjligt. Vedolux 37 är enkel att hålla ren och sotfri.

Enkelt att montera pelletsbrännare

Ibland kan det kännas bekvämt att låta en pelletsbrännare sköta värmen. Med Vedolux 37 är det enkelt att montera t ex pelletsbrännare Viking Bio.

Vedpannor Vedolux 37

Klicka på bilden för att förstora!

Vedpanna för halvmetersved med sugande fläkt.

Pannan är, liksom alla andra vedpannor från Värmebaronen, konstruerad för att göra vedeldningen så enkel och och okomplicerad som möjligt. Pannorna är mycket enkla att hålla rena och sotfria. På det viset sparar man mycket ved och därigenom mindre arbete på vedbacken.

Skillnad mellan fläktpannor och självdragspannor

Vedolux 37 arbetar med omvänd förbränning med hjälp av sugande fläkt.
Till skillnad från vedpannor som arbetar enligt självdragsprincipen kan Vedolux 37 anslutas till en skorsten som inte uppfyller samma krav på drag som dessa pannor ställer. Bra om du t ex har en låg skorsten. Fläkten stannar automatiskt när bränslet är slut och elden brunnit ut.

Bekväm och ekonomisk värme med ackumulatortank

Vedolux 37 ska eldas mot ackumulatortank. Pannan förses lämpligen med en eller flera ackumulatorer kompletterade med laddningsautomatik och varmvattenberedare.
Ackumulatorerna håller värmen länge och vedeldningen blir därigenom enkel och bekväm (du slipper att lägga in ved i pannan så ofta).
Volymen på ackumulatorerna ska dimensioneras mot husets värmebehov. Installatören hjälper dig att beräkna vad ditt hus kräver.

Allmänt om Vedolux 37

Vedolux 37 är en vedpanna med sugande fläkt, främst avsedd för vedeldning, men går utmärkt att använda även för pellets och olja. Eldstaden är konstruerad för omvänd förbränning med keramiskt roster. Eldstadsdjupet är 550 mm och sväljer med lätthet halvmetersved. Rätt utnyttjad ger pannan en mycket hög verkningsgrad med små utsläpp av miljöskadliga ämnen.

Lätt att sota = mindre vedåtgång

Alla rökgaskanaler sotas från en och samma lucka på pannans front. Det är därför mycket enkelt att ekonomisota pannan. Eftersom rökgaskanalerna är runda så missar du inte några svåråtkomliga hörn.

Ackumulatortank = hög komfort

För bästa förbränning och verkningsgrad, samt för att uppfylla miljökraven vid vedeldning ska pannan eldas mot ackumulatortank(ar). Ackumulatorerna gör eldningen bekväm då de håller värmen länge mellan varje vedinlägg.
I leverans av pannan ingår gasoltändare, rökrör, sotningsredskap med konsol, rökgastermometer, temp- och tryckmätare och avtappningsventil.

Tillbehör är: Benstativ med asklåda, ack-styrning 3, uppåtgående rökrör, draglucka.

LÄTTSKÖTT, SNABBT OCH BEKVÄMT!

Lättskött vedpanna

Klicka på bilden för att förstora.

Verkningsgrad 86%

• Det är viktigt att vedpannan är enkel att ekonomisota, då blir jobbet gjort och pannan bibehåller sin verkningsgrad.
• Sotar man med viska så blir pannan riktigt ren, går ej att jämföra med spaksotning.

ENKEL ATT TÄNDA OCH SKÖTA

REK PRIS INKL. MOMS

VEDOLUX 37 • 51 450:-

Vedolux 37 | RSK 622 19 54