• Acktankar

Ackumulatortankar

Med våra moderna ackumulatortankar får du ut maximalt från din vedeldning, som även enkelt kompletteras med andra värmekällor.

Bästa värmelagringslösningen för alla värmekällor

Tiderna förändras och de gamla uppvärmningssätten med olja och direktverkande el byts ut mot mer miljövänliga alternativ. Värmepumpar har varit populära länge, men elpriset börjar påverka ekonomin även för dessa, de går ju trots allt på el. Ett sätt att förbättra ekonomin är att kombinera värmepumpen med solfångare och/eller pelletspanna. Förutsättningen för att det ska fungera är en bra ackumulator.

En ackumulatortank innehåller vatten och har till huvuduppgift att lagra energi från en eller flera värmekällor. Det är viktigt att välja rätt ackumulatortank. För att få bästa ekonomi måste tanken kunna hantera anslutna värmekällor så att vattnet rör sig på rätt sätt i tanken, så kallad "skiktning". Aqualux Teknik är optimerad för att ge bästa möjliga skiktning med flera anslutna värmekällor.

Aqualux ackumulatorer

Aqualux Teknik
Ackumulatortanken lagrar värmen från din vedpanna, håller ditt hus varmt och förser dina kranar med varmvatten. En modern tank med beredare kännetecknas av en bra skiktningsförmåga där varmt vatten stiger till toppen av tanken medan det svalare vattnet stannar i botten.

Aqualux Teknik är optimerad för att ge bästa möjliga skiktning med flera anslutna värmekällor. Den har upp till 25 gånger så bra skiktbehållande egenskaper jämfört med en vanlig tank och ger därmed perfekta förutsättningar för solfångare. Aqualux Teknik finns i två behändiga storlekar, 500 och 750 liter, där båda utrustats med solslinga.


Aqualux UB
Den stora energimängden från en vedpanna kräver stor vattenmängd. En Aqualux Teknik kan kompletteras med extra volym med en eller flera Aqualux UB. Dessa tankar finns i samma storlekar som Tekniktankarna men saknar flödesbromsar, skiktningsplåtar och varmvattenberedare.

Vad är en ackumulatortank

En ackumulatortank innehåller vatten och har till huvuduppgift att lagra energi från en eller flera värmekällor.

För att få bästa ekonomi måste tanken kunna hantera anslutna värmekällor så att vattnet rör sig på rätt sätt i tanken, så kallad “skiktning”. Aqualux Teknik är optimerad för att ge bästa möjliga skiktning med flera värmekällor anslutna.

Med rätt ackumulatortank kan du ansluta olika värmekällor och använda dem efter vad som är lämpligast.