Uppvärmning

Ans - Kraftvärmeverk

Elpannorna ska användas för att producera värme till låga eller negativa elpriser och projektet består, förutom elpannorna, av en 200 m3 ackumuleringstank inkl. grundläggning, transformator och ställverk, komplett el- och automationsarbete, komplett instrumentering, uppdatering av SRO-anläggning, rör- och isoleringsarbeten. nödvändiga byggnadsarbeten m.m.