Visselblåsning

Värmebaronens visselblåsartjänst är en värdefull resurs för att upprätthålla en sund och ansvarig företagskultur. Den främjar öppenhet, uppmuntrar till korrekt beteende och hjälper företaget att agera på ett snabbt och rättvist sätt när oegentligheter rapporteras. Detta stärker förtroendet inom organisationen och gentemot externa intressenter, samt hjälper företaget att upprätthålla höga etiska standarder.

Visselblåsartjänsten är utformad med integritet och säkerhet i åtanke. Dessa rapporter granskas noggrant av en oberoende instans inom företaget för att säkerställa att varje ärende hanteras korrekt och rättvist.

Tillsynsmyndighet är Arbetsmiljöverket.

Vad kan man visselblåsa om:

Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen om missförhållanden kommer fram.
För att ha lagens skydd ska visselblåsaren kommit över informationen om missförhållandet i anslutning till sitt arbete. Lagen skyddar inte bara anställda utan även exempelvis praktikanter, konsulter och personer i högsta ledningen samt tidigare anställda. Skyddet gäller inte om någon slår larm med information som hen har kommit över i egenskap av kund, förbipasserande eller liknande.

Exempel på missförhållanden som omfattas av lagen:

  • Ekonomiska oegentligheter
  • Misstänkt korruption
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Allvarliga miljöbrott
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Exempel på missförhållanden som inte omfattas av lagen:

  • Åsikter om lön och ersättningar
  • Allmän åsikt om hur företaget sköts
  • Synpunkter på ens egna arbets- eller anställningsförhållande

Viktigt att tänka på är att ärenden såsom missnöje på arbetsplatsen eller relaterade frågor ska tas upp via ordinarie rapporteringskanaler, exempelvis med en chef, HR-chef, skyddsombud, eftersom dessa frågor inte kan behandlas som visselblåsarärenden.

Hur visselblåser jag?

Man ska kunna slå larm både skriftligt, muntligt och vid fysiskt möte. Därför kan du visselblåsa via brev, telefon, fysiskt möte och via en säker onlineplattform. När du visselblåser är det viktigt att göra en så tydlig beskrivning av vad dina misstankar eller din information handlar om, meddela om möjligt vem eller vilka personer det gäller.

Brev

Du kan rapportera skriftligt om misstänkta missförhållanden genom att skicka brev till:
Värmebaronens Visselblåsarfunktion
Arkelstorpsvägen 88, 29194 Kristianstad

Telefon

Du kan rapportera muntligen om misstänkta missförhållanden genom att ringa till Värmebaronens växel 044-22 63 20, och be att få prata med Värmebaronens visselblåsarfunktion.

Fysiskt möte

Du kan rapportera om misstänkta missförhållanden vid ett förbokat fysiskt möte. Boka ett fysiskt möte med behörig person inom Värmebaronens visselblåsarfunktion via telefon eller besök Värmebaronens kontor i Österslöv.

Onlineplattform

Du kan rapportera skriftligt om misstänkta missförhållanden genom att klicka på knappen ”Visselblåsning Onlineplattform”.

Visselblåsning Onlineplattform

 

Myndigheter med visselblåsarfunktioner för den som vill larma hos dem i stället.
Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 - Arbetsmiljöverket (av.se)

Rutin för hantering av visselblåsarärenden