Mobil Elpanna

Tillfälligt värme

mobila-elpannor

Mobil Elpanna

Byggpannor avsedda som temporära värmare - Klarar utomhusbruk IP 44. En mobil elpanna är en portabel elpanna som kan användas för tillfällig uppvärmning av byggnader eller utrymmen. Perfekt för till exempel byggarbetsplatser. Fördelarna inkluderar flexibilitet, snabb installation, lägre kostnader och hållbarhet. Men det kan medföra högre elförbrukning och därmed högre driftkostnader.