Integritetspolicy

Dina personuppgifter kommer att registreras och behandlas för rekrytering eller för offertarbete. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR (personalavdelningen) och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR. 

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan sparas för Värmebaronens räkning.
Vi kan behandla följande personuppgifter:

  • Namn
  • Födelseår
  • Kön
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer (Betyg)

Värmebaronen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen samt försäljning och vår teknikleverantör för hemsidan. 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Värmebaronens databas efter 6-12 månader enligt GDPRs direktiv.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Värmebaronen har om dig
De uppgifter som Värmebaronen har om dig är den information som du lämnade i samband med din ansökan.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Värmebaronen har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter.

Namn: HR avdelningen Värmebaronen AB
Organisationsnummer: 556261-4155
Postadress: Arkelstorpsvägen 88, 291 94 Kristianstad
Telefon: 044-22 63 20

Har du frågor så ta kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen eller maila till: info@varmebaronen.se