• Solvärme

      

Värm upp med solfångare

För ved- och pelletseldaren är solpaneler en investering i bekvämlighet, med halvårslånga semestrar – varje år i hela Sverige.

Solen som energikälla

Från solen till jorden strålar det konstant in cirka 1 kilowatt energi per kvadratmeter, vilket spritt över jorden motsvarar cirka 170 000 terawatt. Vår konstanta energianvändning är en bråkdel av det, uppskattningsvis cirka 2,5 kilowatt per person.

Idag kan vi ta vara på delar av denna energi främst genom solceller & solfångare, men vad är skillnaden på dessa?

Solceller och solfångare är båda teknologier som använder solen för att producera energi, men de fungerar på olika sätt och har olika användningsområden.

Solceller är elektriska enheter som omvandlar solenergi direkt till elektricitet. De används ofta för att producera elektricitet till hushåll, företag och offentliga byggnader.

Solfångare å andra sidan är termiska paneler som använder solenergi för att värma vatten. Solfångare används vanligtvis för att producera varmvatten till hushåll och företag. Det varma vattnet lagras enkelt i en ackumulatortank, vilket innebär att du kan använda varmvattnet när behovet finns.

Gör eldningen till en vintersport

Solfångare är ett suveränt tillskott till den primära värmekällan. Under sommarhalvåret tar solfångarna över uppvärmningen och producerar varmvatten. Eftersom att solfångarna kan i princip helt ta över under sommarhalvåret får den primära värmekällan vila - vilket hjälper till att förlänga livslängden.

Som ved- eller pelletseldare kommer du spara bränsle och där med pengar. Men kanske det allra bästa är att din egen arbetsinsats minskar och du slipper att tänka på din uppvärmning från april till september. Har man rätt dimensionerade solfångare så klarar man sig nästan alla dagar med endast solfångare för varmvattenproduktion under sommarhalvåret, även molniga dagar ger värme. Det innebär att man inte behöver elda för att få varmvatten. Även i Norrland ger solfångarna värme så att det räcker dem flesta dagar.

Som ägare till en värmepumpsanläggning får värmepumpen vila under perioden solfångarna förser din fastighet med varmvatten. Detta sparar kompressortid och förlänger livslängden på din anläggning.

K2 kan monteras på alla typer av tak

Färdiga paket för alla tak

Solfångarna skall helst monteras på ett söderorienterat tak, om detta inte är möjligt finns självklart möjligheten att utnyttja andra väderstreck men då kan antalet paneler behöva utökas. Valet görs utifrån tillgång på fria takytor och vilket utseende som passar bäst till huset. Antalet solpaneler varierar efter varje hushålls individuella behov av varmvatten och värme. Placera solfångarna helst högt upp vid taknocken.

Infällt Montage

Teglet plockas bort och ersätts med solfångare. Plåtar monteras runt panelerna för att täta mot taket. Med infällt montage får man en estetiskt tilltalande installation.

Utanpåliggande montage

En enkel installation där solfångarna monteras utanpå befintligt takmaterial som t ex takpannor, plåttak eller papptak.

Fristående montage

Fristående montage används om hustakets läge är olämpligt. Solfångarna placeras då på stativ som finns som tillbehör.

Optimera för dig själv och miljön

Att installera solfångare är en av de bästa ekonomiska åtgärder man kan genomföra för att sänka sina värmekostnader och minska energiförbrukningen. Energin är gratis för all framtid.

Solfångarens största styrka är att det inte sker några som helst utsläpp under värmeproduktionen. Dessutom innehåller tekniken få rörliga delar. Solfångare är därför ljudlösa och kräver minimalt med underhåll. Tekniken är flexibel. Solfångare kan ge energi till villor, flerbostadshus, utomhusbassänger, skolor, industrier, idrottsanläggningar och campingplatser. Överallt där man använder solfångare gynnar man miljön.

Vi utbildar installatörer

I våra lokaler i Österlöv ser vi till att utbilda installatörer så att de har rätt kompetens för att hjälpa dig. Värmebaronen ser till att de vet allt om dimensionering och hur solfångarna installeras.