• Solvärme

      

    Sol

Värm upp med solfångare

För vedeldaren är solpaneler en investering i bekvämlighet, med halvårslånga semestrar – varje år i hela Sverige.

Lediga dagar

Gör eldningen till en vintersport

På sommarhalvåret när du inte behöver värma upp ditt hus är solfångare det perfekta komplementet till din vedpanna, speciellt om du redan investerat klokt i en Aqualux Teknik med inbyggd solslinga.

För att du ska få ut maximalt av din solfångaranläggning krävs en ackumulatortank med bra skiktningsförmåga. Då slipper du att elda under den varma delen av året och den lite kallare resterande delen bidrar panelerna till uppvärmningen.

K2 Plus är en enkel men extremt gedigen och energieffektiv konstruktion med jämförelsetal som tål att jämföras med alla konkurrenter. Solpanelerna är välisolerade och anpassade för nordiska förhållanden.

Räkna med minst tre paneler till två personer och därefter en solpanel per användare i hushållet. Solfångarna är enkla att installera då monteringsutrustningen är anpassad till svenska tak.

K2 kan monteras på alla typer av tak

Färdiga paket för alla tak

Solfångarna skall helst monteras på ett söderorienterat tak, om detta inte är möjligt finns självklart möjligheten att utnyttja andra väderstreck men då kan antalet paneler behöva utökas. Valet görs utifrån tillgång på fria takytor och vilket utseende som passar bäst till huset. Antalet solpaneler varierar efter varje hushålls individuella behov av varmvatten och värme. Placera solfångarna helst högt upp vid taknocken. Värmebaronen har färdiga paket passande alla taktyper med allt som behövs. Det sparar tid och pengar.

Infällt Montage

Teglet plockas bort och ersätts med solfångare. Plåtar monteras runt panelerna för att täta mot taket. Med infällt montage får man en estetiskt tilltalande installation.

Utanpåliggande montage

En enkel installation där solfångarna monteras utanpå befintligt takmaterial som t ex takpannor, plåttak eller papptak.

Ställning för platta tak/väggar

Ställning för platta tak eller väggmontage med obegränsade tillbyggnadsmöjligheter. 

Fristående montage

Fristående montage används om hustakets läge är olämpligt. Solfångarna placeras då på stativ som finns som tillbehör.

Kombinera värmekällor

Solfångare är ett suveränt tillskott till den primära värmekällan. Under sommarhalvåret tar solfångarna över uppvärmningen och producerar varmvatten. Eftersom att solfångarna kan i princip helt ta över under sommarhalvåret får den primära värmekällan vila - vilket hjälper till att förlänga livslängden.

Ved- eller pellets som primär huvudkälla

Solfångare kan kombineras med både ved- eller pelletseldning. Under april till oktober sköter solfångarna uppvärmningen medan ved- och pelletseldningen används som den primära värmekällan under vinterhalvåret.

Värmepump som primär huvudkälla

För den som har bergvärmepump kan solfångare användas för att hjälpa till att värma upp borrhålet. Solfångarnas alstrade värme hjälper värmepumpen att arbeta optimal, både för konstruktionen och kostnadseffektivt.

Optimera för dig själv och miljön

Att installera solfångare är en av de bästa ekonomiska åtgärder man kan genomföra för att sänka sina värmekostnader och minska energiförbrukningen. Energin är gratis för all framtid.

Solfångarens största styrka är att det inte sker några som helst utsläpp under värmeproduktionen. Dessutom innehåller tekniken få rörliga delar. Solfångare är därför ljudlösa och kräver minimalt med underhåll. Tekniken är flexibel. Solfångare kan ge energi till villor, flerbostadshus, utomhusbassänger, skolor, industrier, idrottsanläggningar och campingplatser. Överallt där man använder solfångare gynnar man miljön.

Vi utbildar installatörer

I våra lokaler i Österlöv ser vi till att utbilda installatörer så att de har rätt kompetens för att hjälpa dig. Värmebaronen ser till att de vet allt om dimensionering och hur solfångarna installeras.