• Kundunika lösningar

    Värmebaronen tillverkar produkter, skräddarsydda enligt våra kunders önskemål.

Skräddarsytt efter kundens önskemål

Vi tillverkar elpannor som vi mer eller mindre skräddarsyr enligt våra kunders önskemål. Det kan vara en serie elpannor ingående i kompletta systemleveranser eller en enstaka panna för en specifik industriprocess. Oavsett vilket så ställer vi upp med all den kunskap och erfarenhet vi besitter. Vi kan i princip värma allt flytande media. Antingen med flöde direkt genom elpannan eller indirekt via en växlare där pannan kopplas till primärkretsen och mediet leds genom sekundärkretsen.

Det du kan pumpa kan vi värma 

Här är några av våra kunder: ABB Corporate Research, Akzo Nobel, Alfa Laval, Astra Zeneca, Kockums-ThyssenKrupp, LKAB, Outokumpu, SAAB, SAPA, Statens Provningsanstalt Borås och Volvo.

 

Case - Industri & fastighet

  

KLF

Flera tusen ton spannmålstorkning med hjälp av el för KLF

EP 750/690V

KLF - Kristianstadortens Lagerhusförening

Genom övergång från spannmålstorkning med oljedrift till torkning med elpannor reducerades energikostnaden första säsongen med 400 Tkr.

Med elpannor får man ett minimalt årligt underhåll och jämn torktemperatur vilket bidrar till kostnadsreduceringen. Valet föll på elpannor då oljedrift är för dyrt och torkning med biobränsle medför en extra personal för drift och underhåll under torkperioden, 4-6 veckor varje sommar. Det lokala fjärrvärmeverket klarar inte förse processen med tillräcklig energimängd samt hålla önskad medietemperatur, ca. 100°C. KLF:s styrelse beslöt därför att investera i transformatorstation för att kunna köpa högspänning, 12000 volt, till låg kostnad som sedan transformeras ned till 690V driftspänning.

Dammluckor - Timsfors

THERMOFLOW

Kraftstationen i Timsfors Markaryd har elpannor för att frostskydda dammluckorna. Varje elpanna har effekten 11kW och levereras komplett med inbyggt expansionskärl, säkerhetsutrustning samt cirkulationspump som pumpar en varm glykolblandning i rostfria rör som är svetsade på falsarna på respektive dammlucka. Det totala effektbehovet uppgår till 77kW fördelat på 7 stycken elpannor av modellen Thermoflow NG.

Bäckaskog slott

Bäckaskog Slott

EP 52

Bäckaskog slott i nordöstra Skåne är mest känt som Karl XV´s sommarslott.

Med anor från 1200-talet har slottet varit kloster, förläningsgods och översteboställe för Södra Skånska Kavalleriet innan det blev kungligt sommarresidens. Nuförtiden är slottet och dess rosenträdgård öppet för allmänheten med hotell, restaurang och konferenslokaler. Sedan några år tillbaka använder man ytjordvärme för att värma slottet och annex.

Case - Kundanpassade

  

VLT - Världens största teleskop i Atacama öknen, Chile.

EP 150, EP 135, EP 119, EP 84 SAMT EP 67

I mars 1999 invigdes världens största teleskop, VLT, i Chile. På berget Cerro Paranal, höjd 2 600 m över havet beläget i Atacamaöknen, har forskarna optimala förhållanden för astronomiska observationer. Därför placerades i ett europeiskt samarbete fyra sammankopplade teleskop här. Tillsammans fungerar de som ett enda gigantiskt teleskop med en upplösning som motsvarar att man från Stockholm skulle kunna urskilja en mygga i Lappland.

På en plats som Paranal ställs stora krav på tillförlitlighet för att få delta i projektet. ESO som driver anläggningen valde Värmebaronen EP för sina värmebehov.

Korvett - HMS Visby

EP 42 ROSTFRI 42KW

Visbyklass eller Korvett typ Visby är en serie omfattande fem korvetter utformade av Försvarets materielverk, FMV.

Fartygen tillverkas av Kockums AB i Karlskrona och har smygegenskaper, stealth. De är utformade för att kunna fullgöra många olika typer av uppgifter. Skroven till de 600 ton tunga fartygen tillverkas av kolfiberarmerat plastlaminat i stället för stål. Fartygen saknar även konventionella propellrar och utnyttjar istället vattenjetaggregat som drivs av ett kombinationsmaskineri bestående av både dieselmotorer och gasturbiner. Det första fartyget i serien sjösattes den 8 juni 2000 och den 16 december 2009 levererades de första två fartygen till marinen. Sedan dess har ytterligare en levererats den 18 december 2013.

Casey tucker unsplash

DE-ICING - Vinterunderhåll av tåg

EP 70 MED VÄXLARE

Effektiva helautomatiska avisningssystem. De-Icing är en patenterad lösning för att avlägsna snö och is på ett effektivt sätt. Med en elpanna hettas miljövänlig och biologiskt nedbrytbar propylenglykol upp via en plattvärmeväxlare i ett slutet system. Efter avisning lämnas en tunn hinna på underredet för att förhindra återfrysning. Systemet är extremt energisnålt och möjliggör en snabb service av tåget.

EP serien

Titta närmare på vår EP-serie

Vi hjälper dig att hitta rätt energilösning

Kontakta Värmebaronens värmeexperter när du har ett projekt som kräver smarta värmelösningar.

Manilla
Export | Säljare

+46 44-22 63 20

Huibert
Export | Säljare

+46 44-22 63 20

Ulf
Värmeexpert | Säljare

+46 44-22 63 20

Nicholai
Värmeexpert | Säljare

+46 44-22 63 20