Uppvärmning

Stettin

Kraftvärmeverket i Stettin konverterade i slutet av år 2011 från kol- till bioenergi och var då Polens största biobränsleeldade kraftvärmeverk med 162MWth termisk energiproduktion och 68MWe elproduktion.

År 2016 kompletterades anläggningen med 1,8MW lågspänningselpannor, 3st elpannor EP 600, som har till uppgift att ”konsumera” överproduktionen av el för att i sin tur ladda energin i stora ackumulatorer som förser stadens fjärrvärmenät med varmvatten.

ep_stettin

Anläggningen kompletterades med 1,8MW lågspännings-elpannor, 3x EP 600-elpannor från Värmebaronen.

ep-stettin2