Uppvärmning

Korvett - HMS Visby

Visbyklass eller Korvett typ Visby är en serie omfattande fem korvetter utformade av Försvarets materielverk, FMV.

Fartygen tillverkas av Kockums AB i Karlskrona och har smygegenskaper, stealth. De är utformade för att kunna fullgöra många olika typer av uppgifter. Skroven till de 600 ton tunga fartygen tillverkas av kolfiberarmerat plastlaminat i stället för stål. Fartygen saknar även konventionella propellrar och utnyttjar istället vattenjetaggregat som drivs av ett kombinationsmaskineri bestående av både dieselmotorer och gasturbiner. Elpannan EP 42 Marin från Värmebaronen, som har total effekt om 42kW uppdelad i sju effektsteg, är endast i drift i stridssituationer och har då till uppgift att värma fartyget såväl som dess tappvarmvatten.

 

ep2-g6

Korvetter typ VISBY är utrustade med rostfria, modifierade EP 42 som bl a ska klara 6 G.

Militärbåt

Det första fartyget i serien sjösattes den 8 juni 2000 och den 16 december 2009 levererades de första två fartygen till marinen. Sedan dess har ytterligare en levererats den 18 december 2013.