Uppvärmning

Monumental byggnad - Haag

Elpannorna från Värmebaronen spelade en avgörande roll i detta speciella projekt. Fyra av våra EP 150 kW-pannor installerades för att höja framledningstemperaturen på värmepumparna och på så sätt hålla den monumentala byggnaden varm även under de mest extrema kylperioderna. Det är värt att notera att dessa pannor inte bara ger uppvärmning, utan också fungerar som pålitliga reservsystem, vilket ger extra hög tillförlitlighet till det hållbara systemet.

Projektledaren förklarar varför valet av elpannorna från Värmebaronen passar perfekt inom detta projekt: "I det här specifika fallet bidrar E-pannorna till att höja framledningstemperaturen på värmepumparna från 65 till 75 grader. Eftersom E-pannorna växla självständigt till önskad temperatur, den fulla elkapaciteten har aldrig tagits bort på en gång.Dessutom är det en trevlig idé att E-pannorna även kan fungera som reserv om en värmepump någon gång skulle gå sönder. T.ex. lite redundans har lagts till i det hållbara systemet."

EP_den-haag

  

den haag