Uppvärmning

Tistrup - Värmeverk

Elpannorna ska användas för att producera mer värme till låga eller negativa elpriser samt som distributions- och reservlastpannor.

Tistrup-3

På plats finns 4 stycken EP 600 SSR pannor från Värmebaronen.

Tistrup-2