INDUSTRIPROCESS

Imerys Mineral - Sundsvall

På Imerys Mineral i Sundsvall värms en process som innehåller krossad marmor och som sedan används vid beläggning av diverse pappersprodukter tillexempel kartonger. Detta är en helt ny teknik.

Imerys mineral

I Imerys system med processvatten innehållande krossad marmor för beläggning av diverse pappersprodukter, används en elpanna modell EP 600. Elpannan är anpassad för 690V matningsspänning.

fabrik-mineral

Processvattnet värms av en 600kW:s elpanna via plattvärmeväxlare till nästan 100°C.