Back-up till värmepump

Swaffham Prior

Swaffham Prior ligger i närheten av Cambridge och är Storbritanniens första koldioxidfria värmenätverk som erbjuder gröna uppvärmningsalternativ till olja. Detta drivs av luft- och markvärmepumpar tillsammans med en 30MW solenergipark. 
Elpannor arbetar tillsammans med luftvärmepumpen under sommartid och bergvärmepumpen under vintern. Den tredje pannan sörjer för toppbelastningsuppvärmningen istället för att överdimensionera med värmepumpar.
De arbetar alla tillsammans för att fylla värmeförrådet för 200 000 liter som de har.

swaffham

Denna lilla by med ca. 400 villor har aldrig haft olje- och eluppvärmning med enbart gas genom centralvärme.

EP 450-750

För att nå noll-nettomålet och göra en betydande kostnadsminskning har Swaffham Prior installerat tre 510kW elpannor från Värmebaronen.