Back-up till värmepump

Lalandia - Hållbar badupplevelse med innovativ värmecentral

Sedan 2015 har ansträngningar gjorts för att få grönt ljus för etableringen av ett nytt semestercenter i Søndervig. Det slutliga projektgodkännandet kom i februari 2020, då fritidsgården och detaljplanen för området godkändes.

Kort sagt, värmen i en befintlig dricksvattenledning används för att värma hela Lalandia. Det innebär en helt ny hållbar uppvärmningsform – och gästerna på Lalandia får därmed en "hållbar badupplevelse".

Det nya systemet använder energin från dricksvattenledningen som går från Ringkøbing till Hvide Sande och Holmsland Klit, så att dricksvattnet värmer upp hela nya Lalandia.

Dricksvattnet kyls ner till ca 3ºC, och den energi som sålunda utvinns används av värmepumpen för att värma upp vattnet upp till ca 65ºC, som sedan används för att täcka värmebehovet på Lalandia. Vid toppbelastningar kompletteras värmen från 2 ackumuleringstankar, en naturgas-panna och ett elpannesystem från Värmebaronen.

Elpannesystemet består av två 450 kW lågspänningspannor och agerar back-up till värmepumpsystemet. Elpannorna har hög verkningsgrad och bidrar med flexibilitet, tillförlitlighet och låga underhållskostnader.

Lalandia-EP

  Två stycken EP 450, står som back-up till värmepump.

värmepumpsystem

Elektriska värmepumpsystem på 1,1 MW.