uppvärmning

Dammluckor - Timsfors

Kraftstationen i Timsfors Markaryd har elpannor för att frostskydda dammluckorna. Varje elpanna har effekten 11kW och levereras komplett med inbyggt expansionskärl, säkerhetsutrustning samt cirkulationspump som pumpar en varm glykolblandning i rostfria rör som är svetsade på falsarna på respektive dammlucka. Det totala effektbehovet uppgår till 77kW fördelat på 7 stycken elpannor av modellen Thermoflow NG.