UPPVÄRMNING

Chevilly-Larue / L’Hay-les-Roses – Fjärrvärmeverk

Vid båda anläggningarna finns ett 2 km djupt borrhål varifrån kunden pumpar upp 70-75°C geotermiskt vatten till en plattvärmeväxlare, för vidare distribution till fjärrvärmesystemet som försörjer tre byar (förorter). Under höst och vår stödjer man den geotermiska energin med gaspannor och vintertid när man har störst energibehov, så används 4st EP 1400 105°C (per anläggning) som back-up med en framledningstemperatur på 100°C.

Paris-case-2

Pannorna på plats är EP1400 400V 105°C med 4 bar säkerhetspaket (8st fördelat på två olika panncentraler)

Paris-case-3