Tillbehör Kylventil Vedolux 32
RSK: 656 68 09

Kylventil

Termisk temperaturbegränsare.