RSK: 6942000

Drivpaket 5

Laddenhet för 2 - 6 solfångare, med slang för anslutning till lämpligt expansionskärl