Säkerhetsutrustning

Fabriksmonterad och intern färdigkopplad säkerhetsutrustning. Öppningstryck för säkerhetsventiler anges vid beställning.