backnet-modbus
Artikelnummer: 4811 / 4813 / 4815 / 4817 / 4817 / 4819

ModBus /BacNet

Digital styrning med många funktioner, bl a möjlighet att få ut information från pannan som temperatur, tryck, larm etc.