A++
pellmax-cu

Pelletspannor

Pellmax CU

Värmebaronens pelletspannor har rejäla brännkammare och askutrymmen och kan utan underhåll eldas i långa perioder utan att tappa sin höga verkningsgrad.

Pellmax CU har en klimatstyrd värmereglering som ser till att villan alltid förses med exakt rätt mängd värme även om temperaturen utomhus förändras hastigt. Under sommaren står pannan på standby och kör bara de vitala funktioner som krävs för att pannan ska starta felfritt när hösten kommer.

Den kopparfodrade varmvattenberedaren förser huset med rikligt med varmvatten. Pannan har också inbyggd elvärme - utifall pellets tagit slut eller för att värma tappvarmvatten under sommaren.

VERKNINGSGRAD:

91%

 

SE VÅR PRODUKTbroschyr HÄR 

Pelletsbroschyr

Skiss Pellmax CU

Teknisk specifikation

Dokument