A++
pellmax-ub

Pelletspannor

Pellmax UB

Pellmax UB är ett perfekt komplement till din nuvarande uppvärmning. Det enda kravet är ett vattenburet värmesystem och någon form av vattenmagasin/ackumulatortank. De flesta värmepumpar är anslutna till en elpanna med vattenfylld mantel - då är det enkelt att ansluta vår Pellmax UB.


Pannan är bara 95 cm hög och kompakt. Anslutningarna är lättåtkomliga vilket gör att den är enkel att installera.

Verkningsgrad 91%

Skiss pellmax ub

Teknisk specifikation

Dokument