• Värmeskolan

    Fire

Utnyttja rätt energislag när det är som mest effektiv

Vintern 2021-2022 steg elpriserna till extrema nivåer. Det påverkade alla som värmer sitt boende med värmepump, elpanna eller direktverkande el. De villaägare som värmer med ved eller pellets påverkas inte alls i samma utsträckning. Med biobränsle värms huset och varmvatten, endast hushållsel som tvättmaskin, spis m.m. kommer på elräkningen.

Det innebär med andra ord att det ligger en stor vikt i att utnyttja rätt energislag för att hålla omkostnaderna nere.

Det finns många faktorer som spelar roll i ditt val av värmekällor i ditt hus. Beroende på kvadratmeter, husets isolering, hur mycket du vill investera, hur användarbekvämt systemet ska vara med mera.

Genom att optimera värmen i ditt hus, kan du både öka bekvämligheten och hålla nere omkostnaderna.

Huvudvärme

Varje hus måste ha en primär värmekälla. Det innebär en värmekälla som ska klara av att stå för husets hela årsbehov av värme. I många fall kan det behövas en back-up till din värmekälla - tillskottsvärme, när det är som kallast på vintern.

Vinterlandskap

Tillskottsvärme

Vanligtvis är det värmepumpar som behöver hjälp av tillskottsvärme. Har pumpen ofta svårt att hålla varmt så kan en pelletskassett med pelletsbrännare vara det ekonomiskt bästa valet då pellets är betydligt billigare än elvärme.
Elektrisk tillskottsvärme som t ex en elkassett  är en billig investering om det bara är enstaka dagar pumpen behöver hjälp och är då ett bättre val. Värmebaronen erbjuder båda alternativen.

De vanligaste metoderna för att värma upp ett hus

Skräddarsy ditt värmesystem

Det är viktigt att hela ditt värmesystem är optimerat efter din vedpanna och att den energi du tillför genom din vedeldning tas tillvara. Med ett väldimensionerat system från Värmebaronen kan du se fram emot en bekymmersfri vardag där du inte behöver elda oftare än nödvändigt.

Om du sedan känner för att göra livet ännu bekvämare och du under sommartid vill slippa din dagliga arbetsinsats kan du enkelt komplettera med solvärme. Ditt värmesystem är redan förberett för det.